Projektová příprava

Komplexní projektovou přípravou rozumíme zpracování dokumentace od začátku až po konec Vašeho projektu.

  • Zaměření a posouzení stávajícího stavu objektů u rekonstrukcí
  • Koncepce staveb a ekonomické vyhodnocení
  • Projektová příprava staveb
  • Dokumentace k územnímu rozhodnutí
  • Dokumentace ke stavebnímu povolení
  • Realizační dokumentace
  • Projekty technické infrastruktury - vodohospodářské a dopravní stavby
  • Statické posudky staveb a návrhy následných opatření
  • Položkové rozpočty a výkazy výměr